Den Země na GMH

Turistického dne 15. 4. 2024 se zúčastnilo 198 žáků a učitelů gymnázia. Při bleskovém sběru zhodnotili 1380 kg starého papíru a škole pomohli 2760,- Kč na nákup papíru pro potřeby výuky. Nejaktivnější byly třídy SEXTA, PRIMA a SEKUNDA, které splnily podmínku min. 4 kg na žáka dle předem zadaných kritérií. Hlavní cenu „1 den výuky mimo školní lavice v měsíci září“ získala třída SEXTA, která přinesla 19,5 kg na žáka. Během výletů k různým cílům v okolí, např. Mužský, Káčov, Valečov, Žabakor, Zvířetice, Horka a Mohelnice, se studenti zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Zde byla mimořádně aktivní třída TERCIE, ale i ostatní účastníci se postarali o zlepšení životního prostředí.