Nahlížení do spisu (přijímací zkoušky)

V souladu se správním řádem mají zákonní zástupci uchazečů o studium na střední škole právo nahlédnutí do spisu, který naše škola vede k přijímacímu řízení. Ve dnech 10.5., 13.5. a 14.5. je možné nahlédnout do spisu a jeho příloh - tj. klasifikace ze základní školy, potvrzení o účasti v zájmových kroužcích, účast v soutěžích apod.; součástí spisu je i záznamový arch, který uchazeč vyplňoval při jednotných přijímacích zkouškách včetně bodů za testy jednotných přijímacích zkoušek. 

Pro nahlížení do spisu stanovujeme dobu 7:30-12 hodin. V případě, že se nemůžete dostavit v uvedený čas, je možná e-mailová (miloslav.zajic@gmh.cz) nebo telefonická (326 771 601) domluva na jiném čase.

Součástí nahlížení do spisu však není určení pořadí, na kterém se uchazeč umístil, ani to, zda byl nebo nebyl přijat. Pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení zveřejníme ve středu 15.5.