Informace k 2. kolu přijímacích zkoušek

Z důvodu zpětvzetí přihlášky třemi přijatými uchazeči jsme vyhlásili druhé kolo přijímacích zkoušek na osmileté studium. V termínu určeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odevzdalo přihlášku celkem 30 uchazečů, z nichž podle určených kritérií stanovíme pořadí. 

Ve dnech 18.-20. června (v době mezi 8 - 12 hod., případně dohodou v jiném čase) mají zákonní zástupci uchazečů možnost seznámit se s podklady rozhodnutí (nahlížení do spisu). Součástí spisu je přihláška a její přílohy a výsledky jednotných přijímacích zkoušek z dubna letošního roku. 

Dne 21. června zveřejníme výsledky 2. kola na webových stránkách školy. Tyto výsledky budou k dispozici též v systému DiPSy.