Den otevřených dveří online

Na středu 14. února jsme naplánovali online setkání s uchazeči nebo jejich zákonnými zástupci. Rádi bychom vám všem, kteří jste nebyli na našem dni otevřených dveří v lednu, podali základní informace o naší škole a o přijímacím řízení. Začátek v 16:00 hodin. Schůzka proběhne v prostředí MS Teams (odkaz na schůzku). V případě požadavku hesla vložte jVdPnK.