Novinky a oznámení

Den Země (turistický den)

V pondělí 15. 4. je tradiční turistický den pro všechny třídy gymnázia spojen:

· s bleskovým sběrem starého papíru

Třídy soutěží o právo mít jeden den v září mimo lavice, pokud všichni žáci donesou alespoň 4 kg starého papíru (ne karton ani kalendáře s vrstvou laku). 4 kg za nepřítomného žáka může donést spolužák a zároveň jeden žák nemůže přinést sběr za více než jednoho spolužáka. Pokud by tuto podmínku splnilo více tříd, vítězí třída s větším množstvím sběrového papíru na žáka.

· s výletem k maloplošnému chráněnému území či zajímavému místu v okolí školy

Třídní schůzky

Zveme rodiče našich žáků na pravidelné třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 18. dubna od 16 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Jednání hlavního výboru Spolku přátel GMH začíná v ředitelně školy v 15 hodin, zástupci jednotlivých tříd byli pozváni e-mailem.

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Dnes (25.3.) jsme přes systém DiPSy odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám zákonným zástupcům těch uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu elektronickou formou. Pozvánky uchazečům, kteří podali přihlášku hybridní nebo papírovou formou, odešleme tento týden doporučeně poštou.
Údaj o učebně v pozvánce je pouze informativní - rozmístění do konkrétních učeben bude vyvěšené na dveřích jednotlivých místností v den konání zkoušek.

Den otevřených dveří online

Na středu 14. února jsme naplánovali online setkání s uchazeči nebo jejich zákonnými zástupci. Rádi bychom vám všem, kteří jste nebyli na našem dni otevřených dveří v lednu, podali základní informace o naší škole a o přijímacím řízení. Začátek v 16:00 hodin. Schůzka proběhne v prostředí MS Teams (odkaz na schůzku).